Ensar Vakfı, ülkemizin direnç kaynağı olan dinamik gençliği daha fazla desteklemek, sosyal ve bilişsel üretkenliğini artırmak için bünyesinde ‘’ Genç Ensar ‘’ teşkilatlanması oluşturmuştur.

2017 yılı itibari ile Genç Ensar Kız Komisyonu ve Genç Ensar Erkek Komisyonu olmak üzere iki kola ayrılan Genç Ensar, Türkiye genelinde 84 şubede komisyonları ile hizmet vermektedir. Genç Ensar şubelerde, üniversitelerde, yurtlarda ve liselerde gençlik meseleleri üzerine çözümler üretmek adına çalışmalar yapmaktadır.

 

Neden Genç Ensar?

Yaklaşık 40 yıllık mazisiyle halkımızın gönlünde müstesna bir yeri olan vakfımız gençliğe atfettiği bu önem doğrultusunda; ülkemizin dinamik gençliğini daha fazla desteklemek, gençlerimizin sosyal ve bilimsel üretkenliğini artırmak, geleceğin nitelikli gençlerinin yetişmesine öncü olmak, lise ve üniversiteler ile faaliyet olanaklarını geliştirmek, ülkemizdeki gençlik meseleleri üzerine çözümler üretmek, gençlerin iletişim kurma ve stratejik düşünme becerilerini artırmak, ülkemiz gençlerini kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere teşvik etmek, mazlum coğrafyalar için ulusal veya uluslararası yardım faaliyetleri organize etmek amacıyla “Genç Ensar” hareketini başlatmıştır.

 

Nasıl Bir Genç Ensar?

Ülkemizin “milli ve manevi değerlerine bağlılık” Genç Ensar’ın şiarıdır. Ahlaklı, çalışkan, sorumluluk sahibi, ülkesi ve geleceğine dair hayalleri olan, düşünen, sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip bir nesil arzulamaktayız.

 

Genç Ensar Gönüllülük

Bir problemin çözümüne ortak olmak istiyorsanız; tecrübenizi paylaşmak ve kardeşliği yaygınlaştırmak için sizde gönüllümüz olabilirsiniz.