Yurtlarımızdaki bütün öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 25’er kişilik gruplar oluşturularak, bu gruplara İlahiyat, İktisat, Tarih, Felsefe, Psikoloji-Sosyoloji ve Kültür-Sanat alanlarında eğitim verilmektedir.

Bu gruplar, haftada bir buçuk saat olmak üzere her ay bir alanda o alanın uzmanı olan öğretim üyesince eğitilmekte ve alanıyla ilgili belirlenen en az bir kitabı da okumaktadır. Ay sonunda da okunan kitapların kritiği yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz sene sonu geldiğinde altı farklı alanda eğitim görmüş olup, bu alanlarla ilgili bilgi ve birikim sahibi olmaktadır.