Vakfımızın temel amaçlarından biri, İslam'ın mesajını anlatacak, Kur'an ve sünnet odağında ortaya konan bilinci muhafaza edecek ilim adamları yetiştirmektir. Böylece vakfımız, gençlerimizin düşünme yöntemlerini değiştirecek bir Kur’ân farkındalığı oluşturacak ve 10 yıl sonra bambaşka bir Kur’ân neslinin meydana gelmesine vesile olacak bir hedefe odaklanmıştır.

Akademik Eğitim Programı İlahiyat Fakültesi öğrencilerine özgü olup, öğrencilerimize lisansüstü düzeyde çalışma yapacak şekilde yeterlilik kazandırılması amaçlanmaktadır. Akademik Eğitim Programı’nda Klasik ve Modern Arapça, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Akaid ve İngilizce dersleri verilmektedir.

İlk iki yıl Klasik ve Modern Arapça’nın eş zamanlı öğretimi, sonraki yıllarda ise Fıkıh, Hadis, Tefsir, Akaid derslerinin yoğunluğu artmakta, son sene ise branşlaşmaya bağlı okumalar ve İngilizce eğitimi yapılmaktadır. Akademik Eğitim Programı kapsamında eğitim alan bu öğrenciler yurtlarımızda tam burslu kalmaktadır.