İslami eğitimde düşündürücü ve itidale dönüştürücü bir metodu esas alan, iletişim dilini kullanan, öğrenilenlerin ve yapılanların İslam’la uyumunu sorgulayan, bu doğrultuda davranışların ve fikirlerin İslam’i esaslarla uyumunu bir prensip olarak kabul eden Ensar Vakfı, üstün başarılı öğrencilerin yetişmesi için çaba sarf etmekte ve onlara kaliteli bir İslami kimlik ve bilimsel bir bakış kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Ensar Vakfı Samsun Şubesi olarak amacımız öğrencilerimizi manevi değerlerle donatmak dinine, vatanına, milletine ve devletine faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Erkek ve kız öğrencilerimizin eğitim gördüğü hafızlık merkezlerimizde, Allah’ın kitabından hayat kuralları çıkaran, Kuran ve Sünnet’i yaşayarak ve üzerinde taşıyarak örnek olacak Müslüman gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Hafızlık Eğitimi Programı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK'ün öncülüğünde ağırlıkta İlahiyat Fakültesi olmak üzere üniversitelerimizin çeşitli fakültelerinde okuyan ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerimize yönelik olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimizin günlük ezberleri hocaları tarafından dinlenmekte ve bu öğrenciler takip edilmektedir. Hafızlık yapan öğrencilerimizin tüm masrafları vakfımızca karşılanmakta ve bu öğrencilere burs da verilmektedir.